Αντιμετώπιση προβλημάτων


Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την καταχώριση του καταλύματός σας επικοινωνήστε μαζί μας στο contact@stayatgreece.gr.Η καταχώριση του καταλύματος δεν έχει περάσει από έλεγχο ακόμη


Όταν εμφανίζεται το μήνυμα αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο έλεγχος των στοιχείων από την ομάδα του Stayatgreece.
Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα λάβετε ένα ενημερωτικό email και κατόπιν το κατάλυμά σας θα εμφανίζεται στις λίστες. Επίσης μετά τον έλεγχο θα έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε φωτογραφίες.

*Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας